Participatory design

Inddrag dine brugere

Brugerinddragende design – eller Participatory Design – er en forskningsmetode, der har vist sig at være særligt velegnet til sundhedsvidenskabelige spørgsmål og til at udvikle og implementere nye sundhedsteknologiske løsninger.

Nøglen til brugerinddragende design er den øgede brugerinddragelse, som er vigtig både for de teknologiske løsninger, der skabes, for dem, der anvender de teknologiske løsninger, og for de organisationer og virksomheder, der bruger dem.

At arbejde i tværfaglige teams – ofte på tværs af sektorer og fagområder – giver forskeren ny indsigt, som ville have været svær at opnå for en enkelt faggruppe eller alene.  Derfor er den brugerinddragende designmetode et forskningsdesign, der fungerer godt med projekter, der vedrører sundhedsvidenskabelige, praksisbaserede spørgsmål, da den kombinerer forskning og innovation.

Brugerinddragende design er en arbejdsform, der er velegnet, når man ønsker at ændre, forbedre og bygge klinisk praksis på evidens.

Brugerinddragende design i sundhedsvæsenet

Flere forsknings- og udviklingsprojekter har vist, at patienterne ikke altid får deres behov og ønsker opfyldt, når de møder sundhedsvæsenet. Ved brugerinddragende design er dette især et problem, da netop brugerinddragelse er en central del af metoden.

Ved at sikre et tæt samarbejde med og mellem alle parter bliver ikke kun sundhedspersonalet hørt, men også patienten og de pårørende. I designprocessen inddrages også IT-udviklere. Dette samarbejde er lige så centralt som samarbejdet med brugerne, da udviklerne bidrager med en teknologisk viden, der ofte er ukendt for både patienter, sundhedspersonale og forskere. Dette tætte samarbejde mindsker risikoen for at være nødt til at redesigne teknologien, eller at teknologien aldrig bliver implementeret.

Samlet set består brugerinddragende design inden for sundhedsvidenskaben af tre faser, hvor tredje fase er en udvidelse af det oprindelige design. I fase 3 afprøves den nyudviklede teknologi i klinisk praksis og evalueres af brugerne. De enkelte faser bygger oven på hinanden, og erfaringerne fra de foregående faser inddrages hele vejen gennem processen.

Videnskabelige metoder

Fase 1

 • Literatur studier
 • Feltstudier
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper
 • Spørgeundersøgelse

Fase 2

 • Feltstudier
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper

 

Fase 3

 • Feltstudier
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper
 • Analyse af kvalitative data
 • Spørgeundersøgelse

Brugeraktiviteter

Workshops, f.eks.

 • Udpegning af problemer
 • Kommende workshop
 • Dilemma-spil

Workshops. f.eks.

 • Eksperiment i laboratorium
 • Eksperiment på hospital
 • Eksperiment i feltet mellem hjem og hospital

Experiment, eg.

 • Pilottest
 • Tiltag med henblik på implementering

Kontakt til brugerne

Der kan opnås kontakt til brugerne på forskellige måder:

 • Patientforeninger
 • Læger og andet personale på hospitaler og i kommuner
 • Forskere
 • Offentlige opslag
 • Regionale udvalg for patientinddragelse (snarere politisk niveau)

Se links i boksen til højre.

Derudover kan virksomhederne få adgang til sygehusene i Region Syddanmark via “en indgang”.

https://syddansksundhedsinnovation.dk/ydelser/en-indgang-for-virksomheder-til-samarbejde-med-sygehuse