Digital innovation for aktivt at involvere forskellige sundhedsakteurer

To achieve sustainable innovations in the aftercare system, it is not only necessary to involve medical doctors but also physiotherapists and patients in the innovation process. Many classic approaches and models for the integration are not applicable due to the particularities of the health sector. Today, physicians are included as possible innovators, and there is no systematic approach to integrating all relevant stakeholders into the ideation process.

Dette forskningsprojekt har til formål at udvikle og validere integrationen af ​​fysioterapeuter som innovatører i idéprocessen ved hjælp af en digital idéplatform.
To spørgsmål var af særlig interesse:

Under hvilke betingelser er fysioterapeuter i stand til og motiveret til at fastlægge konkrete problemområder og i fællesskab at udvikle ideer? (fx i form af digitale tjenester).
Hvilke udfordringer og barrierer findes der i integrationen af ​​fysioterapeuter i idéprocessen?

Samarbejdspartnerne

På Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel (CAU) forsker professor Carsten Schultz primært i udfordringerne ved innovationer inden for sundhedspleje og udvikling af bæredygtige produkter, tjenester og produktservicesystemer. Buchner & Partner i Kiel leverer innovative og sikre løsninger og produkter for at bane vejen for fremragende terapi. B&P’s fremragende netværksadgang gør CAU i stand til at indsamle empiriske data fra typisk svært tilgængelige sundhedsudbydere, i dette projekt, fysioterapeuter. Både B&P og CAU har nedsat specifikke projektteams til at planlægge og organisere idékampagnen. I samarbejde udarbejdede CAU og B&P en projektplan og udvekslede ideer om processen med den digitale idékampagne på faste møder.

Idékampagne

Alle tilmeldte fysioterapeuter blev bedt om at indsende ideer baseret på de på forhånd identificerede problemområder i behandlingen af postoperative patienter. På trods af ovennævnte forskningsspørgsmål var formålet med kampagnen at indsamle innovative ideer i større skala som prospektive løsninger til at forbedre den langsigtede behandlingskvalitet for postoperative patienter.

Den videnskabelige evaluering af den udførte forskning i første fase og en workshop i slutfasen af ​​idékampagnen resulterede i følgende nøgleresultater:

Motivation for integrationen i innovationsprocessen:

Fysioterapeuter understregede alle de anstrengende arbejdsforhold, der begrænser muligheden og motivationen for at være en del af udviklingsprocessen. I denne henseende fremhæver forskningsresultaterne nøglerollen af ​​indre motivation til at overtage opgaver ud over deres formelle ansvar, især i fravær af ydre drivkræfter såsom pengeudbetalinger.

Opfattet relevans af integrationen i innovationsprocessen:

Fysioterapeuterne ser hovedbarrieren i tysk ambulant pleje i den manglende integration af fysioterapeuter og det manglende samarbejde mellem de forskellige involverede sundhedsdiscipliner. Dette påvirker patientens behandling negativt. På den anden side understregede de fleste fysioterapeuter integrationen af ​​fysioterapeuter i innovationsprocessen som en vigtig forudsætning for fremkomsten af ​​nye lovende innovationer inden for ambulant pleje.

Fysioterapeuters personlige innovationsadfærd og akademiske uddannelsesbaggrund påvirker i væsentlig grad intentionen om at deltage i innovationsprojekter:

Alle workshopdeltagere var konsekvent enige om, at en idékampagne med en integreret idéplatform var en lovende og passende tilgang til at opmuntre fysioterapeuter til at deltage i idéprocessen. Det underliggende problem er således ikke selve valget af tilgangen, men derimod den manglende bevidsthed om relevansen af ​​emnet “innovation” hos tyske fysioterapeuter. Workshopdeltagerne anbefalede at gennemføre yderligere innovationsprojekter såsom idékampagner i uddannelsesinstitutioner og centre for fysioterapeutstuderende.