Nye sensorer for rent vand - funktionaliseret overflader

Vi præsenterer hermed et eksempel på et succesfuldt samarbejde mellem et universitet og en udenlandsk partner i en feltundersøgelse.

Rent vand er livsnødvendigt for kloden; desværre, så er forurening af vandressourcerne fra udledning af husholdningers spildevand en fortsat bekymring for menneskers sundhed. Det har en væsentlig betydning især i områder der forsat er i gang med udvikling af deres landsbrugssystemer, industrier og urbanisering. De områder mangler investeringer i spildevandsrensning. Nyudviklede sensorer baseret på overfladefunktionalisering kan registrere disse virusser i vandet med højere følsomhed end ofte anvendte metoder.

Fordelene:

  • Høj følsomhed overfor bestemte virusser
  • Høj gendannelsesrate for sensoren
  • Omkostningseffektiv

Partnerne

Feevale Universitet i Brasilien er en pioner indenfor vandkvalitetsstyring og sundhedsmæssige forureningskonsekvenser opstået af patogene i miljøfarvande. De ønsker at overvåge akvatisk mikrobiologisk forurening.

Roana Melina de Oliveira Hansen er lektor hos SDU, MCI. Hun arbejder med overfladefunktionalisering for sensorer.

Roana havde et samarbejde med en Ph.d.-studerende fra Feevale Universitet. Den Ph.d.-studerende arbejdede indenfor sensorselektivitet og funktionaliserede magnetiske partikler med et antistof mod forureningspatogenmålene. Hun testede metoden i miljøfarvande i Brasilien og demonstrerede god selektivitet og følsomhed ved patogenpåvisning. En værdifuld applikation til overfladefunktionalisering.

Hvad gjorde denne innovation mulig?

SDU modtog et tilskud fra den Danske Regering i 2017 til etablering af et internationalt netværk. Samarbejdspunktet blev identificeret efter en workshop arrangeret af SDU, hvor Feevale Universitet var vært.

Flere studerende har gennemført samarbejdsforskning i Danmark.

Access and Acceleration skabte en ramme for anvendelsen af forskning med potentiale inden for sundhedssektoren. Det var grundlæggende at have denne ramme for at opnå ressourcerne til denne forskning.

Læs mere i publikationen:
Functionalized Surfaces as a Tool for Virus Sensing: A Demonstration of Human mastadenovirus Detection in Environmental Waters

https://doi.org/10.3390/chemosensors9020019